Ang Di-Inaasahang Masayang CCP Bonding

Ni Rosline Calma

 

Noong nakaraan Agosto 16, 2016, nag-iskedyul ang aming guro at kaming magkakaklase na manood ng isang palabas sa Puppet Theater ng Cultural Center of the Philippines (CCP) sa Pasay City bilang pagba-bonding. Upang maabutan ang pagsisimula ng palabas (hindi na pinapapasok ang nahuhuli) ay kailangan naming magkita-kita ng ala-una ng hapon.

Ngunit may mga hindi inaasahang pangyayari sa mga lakad ng isang grupo, lalo na kung ito ay biglaan. May iba’t ibang dahilan para ito magka-aberya. Halimbawa, ang hindi masunod ang napagkasunduang oras. Ito ang eksaktong nangyari sa amin.

Bakit nga ba hindi natutupad ang napagkasunduang iskedyul? Oo nga’t may mga taong paimportante kaya’t nahuhuli o kaya ay sadyang may ilang di inaalintana ang usapan. Sa kaso ng aming grupo, nagkaroon ng di pagsunod sa napagkasunduang oras ng pagkikita-kita dahil sa sobrang pagka-excited.

Kahit lumagpas kami sa palugit ay hinintay pa rin kami ng aming guro. Alas-dos ng hapon na kami nakaalis. Matapos ang isang oras ng biyahe, nakarating kami sa CCP. Pumasok ang aming guro dito ngunit sa kanyang paglabas ay kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi kami umabot sa palabas. Dahil nag-umpisa na ito ay bawal ang pumasok pa.

Dahil sa amin ay hindi nakaabot ang buong grupo sa nais na panooring puppet show sa CCP.

Inaasahan na naming na magtampo ang lahat sa amin. Totoo namang nakakagalit at nakakadismaya na hindi ka makarating sa matagal mo nang inaasahang sana ay kaaya-ayang karanasan, tulad ng panonood ng isang puppet show. Handa kami sa anumang parusang iaatang sa amin.

Gayun man ang nangyari, masaya pa rin kami dahil sa nakarating na kami sa CCP. Nagpasya ang aming guro na maglakad-lakad o mag-bonding na lamang. Hindi namin inaasahan na naging masaya ang mga sumunod na oras.

Naging hindi malilimutang karanasan ang pagpunta naming sa CCP, kahit hindi talaga pinlano ang nangyari.

Gayunpaman, kailangan pa rin naming humingi ng tawad sa aming guro. Ipinangako naming susunod na sa napagkasunduang iskedyul sa susunod na pagkakataon.

Mahirap mawala ang tiwala sa iyo ng isang tao.

Advertisements