Kapayapaang May Kagalakan, Posible Ba?

Ni Nancy Caluya-Nicolas

Executive Director

 

May isang popular na awiting parati kong naririnig na kinakanta ng mga grupong relihiyoso: “Let there be peace on earth….”

Nakakaindak ang saliw ng awiting ito. At kung iyong nanamnamin ang lyrics ay titindig ang iyong balahibo. Bakit? Marahil dahil ang tinutukoy nito ay ang pangarap ng ating puso at kaluluwa—ang kapayapaan.

“Sumainyo ang kapayapaan,” ang bati ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa mga apostol Niya nang siya ay muling nagpakita sa kanila matapos Siyang nabayubay sa krus. Kapa-yapaan ang isang bagay na pinakakailangan ng mga apostol nang oras na iyo. Nag-aalala sila para sa kanilang kaligtasan. Walang katiyakan ang kanilang hinaharap. Higit sa lahat, halos masira ang kanilang katinuan dahil sa lungkot na nararanasan nang mawala ang kanilang pinakamamahal.

Kailangang-kailangan nila ng kapayapaan ng isipan at kalooban. Alam ito ng Panginoon kaya’t ang pagba-ting “Sumainyo ang kapayapaan” ang isinalubong Niya sa kanyang mga pinakamamahal na apostol.

Ano nga ba ang “kapayapaan”? Hindi magkatulad o “synonymous” ang kapayapaan at katahimikan. Maaaring maging tahimik nang walang kapanatagan. Kung minsan ay napaparalisa na lamang sa isang tabi ang isang tao o hayop mang natatakot. Pinipili nilang manahimik maka-survive lamang.

Ang tunay na kapayapaan ay katahimikang may kapanatagan ang kalooban at kagalakan sa puso. Ito ang pinakananais ng lahat.

Ngunit mailap ng kapayapaan. Sa buong kasaysayan ng daigdig, uhaw na uhaw ang mga tao at mga gobyerno dito. Kaya’t kahit mababaw lamang ay ipinagmamalaki na ng mga namamayaning uri na naabot nila ang “kapayapaan” o “peace” o “pax” (sa salitang Latin).

Mula noong 27 taon bago isilang si Jesus (27 B.C.) hanggang 180 taon matapos Siyang mamatay ay ipinagmalaki ng Roma na napanatili nila umano ang kapayapaan sa buong emperyo. “Pax Romana” ang tawag nila dito.

Diumano’y nakaranas naman ng “Pax Mongolica” noong ika-13 at ika-14 siglo sa mga bansang nasakop ni Genghis Khan at Mongol army niya. “Pax Britannica” naman ang itinawag kapayapaang naranasan mula 1815 hanggang 1914 sa Europa.

Nang magsimulang ang ika-20 siglo, “Pax Americana” naman umano ang naranasan ng malaking parte ng mundo, partikular ang Western Hemisphere, salamat sa “pagbabantay” ng Estados Unidos.

Sa lahat ng mga nabanggit na “pax” o kapayapaan, may mga kaakibat na pananakot o pagbabanta ng pwersa. Hindi ba maaaring walang ganito? Hindi ba posible maabot ang kapayapaan na may kagalakan at kapanatagan ang mga taon?

Bakit hindi natin subukan ang Pax Cristiana?

Hindi mababaw o “superficial” ang kapayapaang Kristiyano. Ang kapanatagang dulot ni Kristo ay sagad sa buto, ‘ika nga. Tumitimo sa puso’t isipan. Damay ang kaluluwa.

Ito ang kapayapaang “may kaga-lakan” na tinutukoy ng tema ng ika-68 anibersaryo ng Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc. (KKFI). Hindi ito pulitikal tulad ng Pax Romana at Pax Amerikana.

“Let there be peace on earth and let it begin with me,” ayon sa awitin. Hindi kailangang magkaroon ng alyansa ng mga grupo o maraming indibidwal upang maranasan ang Pax Cristiana. Madali lamang gawin upang makuha ito—tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Tagapagligtas dahil inalay Niya ang kanyang banal na dugo upang tayo, bagama’t mga makasalanan, ay maligtas at makaranas ng buhay na walang hanggan.

Ngunit mahirap din sapagka’t hindi kailanman madali ang maging tapat sa sarili na magpakababa at tangga-ping hindi tayo maliligtas kailanman ng sariling pagsusumikap, gaano man ito kabuti sa ating pag-aakala. Mahirap manatiling tapat sa Diyos at matulungin sa kapwa.

Ngunit ang gantimpala naman ng mga mananatiling tapat ay ang walang katapusang kapayapaang may kagalakan. Ito ang uri ng kapayapaan na matatagpuan sa langit.

Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hihinto na tayo sa pagsusumikap na makamit ang kapayapaang may kagalakan sa daigdig na ito pa lamang. Bilang mga Kristiyano, tungkulin natin ang iparamdam sa ating mga kapwa, lalo na ang mahihirap, ang uri ng kapayapaang ito upang mapatunayan lamang na ang Diyos ay sumasaatin sa Lupa at maging sa Langit.

Ito ang papel ng Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc.—ang ilapit ang Diyos sa mga mahihirap at nangangailangan at gayundin ay ilapit ang mga mahihirap at nangangailangan sa Diyos.

Sa tulong ng Panginoon ay tapat nawa nating maisakatuparan ang ating tungkuling iparanas sa tao ang kapayapaang may buong kagalakan na nagmumula sa Diyos.

 

Advertisements

The Habit of Working Hard

By Evelyn Tendero

 

I met Anidel Villanueva in 2002, when she started working at Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc. (KKFI) as a dormitory assistant (at the time, we called them “house mothers”). She was assigned in the Main Building and Annex I dorms. The KKFI dorms were exclusive for ladies then.

Anidel, or “Ani,” as she is fondly called was very industrious. As the dorm manager, I always wondered where she got all the energy to do all her daily tasks at that level.

Aside from her official job description, she even had the energy and enthusiasm to accommodate requests from her officemates to run their errands. She would even read the water sub-meter of the KKFI’s commercial spaces and the electric sub-meters of the dormitories.

I, myself, would ask her every now and then to deposit or withdraw from the bank, which was of good 15-minute walk from KKFI.

I always wondered where Ani learned her discipline of working beyond working hours. And she never charged any overtime pay for all those sacrifices! She must have acquired it somewhere.

That long-time question in my mind was answered during the Monday morning devotion of KKFI. Ani shared during her testimonial that 10 years before she got to work in KKFI, she worked in a number of Caltex gas stations in Southern Tagalog area. She said she was the cashier but she would also operate the gas pump and do the inventory of the station’s auto parts store.

She said it was normal for her to work beyond eight hours a day and even on holidays, when needed.

It has become apparent to me that it was inherent to Ani to be hard-working and to walk an extra mile all the time. In that sense, she was and is the ideal worker every employer dreams about.

Before becoming an employee of KKFI, Anidel became one of the scholars of the Foundation during the term of Mrs. Nellie Mercado as its executive director. That was in 1992. Ani graduated  with  a  degree of  Bachelor of Science in Business Administration, major in Banking and Finance from the Philippine School of Business Administration (PSBA).

She is the second of eight children  of  Mr.  and  Mrs. Alfredo Villanueva of Abra and Ilocos Sur, respectively. Her parents were members of the United Church of Christ in the Philippines, but Ani herself became an affiliate member of the United Methodist Church when she became a KKFI scholar.

The KKFI became part of Ani  and her family’s  existence,  almost literally. Her younger sister Mary Rose worked part-time as a cleaner in Annex II while her brother, Alfred, has been our janitor in Annex I and Annex II since 2012.

I retired from KKFI in 2015, but came back last November. During last year’s Christmas party, Ani was honored as the Female Employee of the Year.

I could not agree more.

 

Ganito ang Buhay-DA

Ni Rowena “Weng” Gaffud

 

Dati, ang tawag sa amin ay “dorm reliever.” Isang araw, nang narinig ito ni Ma’am Nellie Mercado, dating executive director at member ng Board of Trustees ng Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc. (KKFI), mas maganda aniyang pakinggan katawagang “dorm assistant” o DA.

Ngunit ano nga ba ang DA at ano ang mahalagang bahagi niya sa buhay ng KKFI?

Ang DA ay di lang simpleng tagatanggap ng mga nag-a-apply maging residente ng dormitory. Hindi lang din siya simpleng tagasingil ng bayad ng mga residente.

Ang DA ay isa ring ina, kapatid, janitress at, sa maraming pagkakataon, ay isa ring nurse.

Siya ay “ina” sa mga residenteng malayo sa kanilang mga magulang. Pinapagalitan din niya ang kanyang “mga anak” kung sila ay makukulit o nagkakalat.

Gabi-gabi niyang sinisilip ang mga kuwarto ng kanyang mga “anak” upang tiyaking nandyan na sila. Kung wala pa, tinetext niya sila at sinisita kung bakit gabi na’y wala pa sila.

Walang ipinagkaiba ang DA ng KKFI dorm sa mga tipikal na ina na kasalo ng kaniyang anak sa kasayahan at kalungkutan. Oo, laging kadamay ang DA lalo na sa kanilang kabiguan.

Naalala ko minsan, nakasalubong ko sa itaas ng overpass ng Morayta ang isang residente. Binati ko siya ngunit, sa aking pagkabigla ay naiyak siya. Hindi ko alam na kasasabi lamang sa kanyang hindi siya nakapasa sa kanyang medical board exam.

“Ate Weng, hindi na naman ako nakapasa,” sabi niya sa akin, sabay iyak. Niyakap ko siya, inalo at tinapik-tapik ang kanyang likod. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kabiguan.

“Huwag mong masyadong dibdibin ‘yan,” sabi ko, “siguro ay hindi pa ‘yan para sa iyo. Mag-try ka uli at ipagpe-pray natin na ibigay na Niya ‘yan next time.”

‘Yun nga ang ginawa niya at ngayon ay certified doctor na siya. Nagte-text-text pa rin kami hanggang ngayon.

Ang DA ay nurse din. Kapag isa sa kanila ang nagkakasakit, nag-aalala kami nang husto.  Binibigyan namin sila ng gamot at kinukumusta maya’t maya. Kahit sa kalagitnaan ng gabi, kinakatok kami ng mga bata kung may dinadaing sila.

Dinadala namin sila sa ospital. Binabantayan namin sila hangga’t wala pang kamag-anak na lumuluwas. Nagpupuyat ang mga DA at pumapasok pa kinabukasan kahit puyat.

Di ko malilimutan noong minsang dinala ko ang isang dorm resident sa ospital nang magdugo ang ilong nito dahil sa high blood pressure.

Sa UST Hospital ko siya dinala. Nang napababa na ang kanyang BP ay nagdesisyon ito na lumipat sa Lourdes Hospital. Dali-dali akong tumawag ng taxi at nang nakalipat na ay hinintay ko pa ang kamag-anak niyang doktor.

Hindi ko ininda ang gutom at personal na gastos upang matiyak ko lamang na ligtas ang bata.

Ang DA ay isang ate, confidant, adviser, at hingahan ng sama ng loob. “Overwhelmed” kami sa mga bata na ipinagkatiwala nya ang kanyang pagkatao sa amin. Minsan ay may batang nagtanong sa akin: “Ate, bakit kaya walang nagkakagusto sa akin? Pangit ba ako?”

Ganoon pala sila katiwala sa DA.

Ang DA ay isa ring janitress. Tagaligpit kami ng mga kalat, taga-buhos sa toilet, tagawalis ng sahig.

Ang DA ay isang “supermom.” Hindi personal na buhay namin ang mahalaga sa amin kundi pati na rin ang kapakanan din ng aming mga batang pinaglilingkuran. Kahit nasa gitna kami ng date o day-off man ay nagtatrabaho pa rin kami. Tatawag ang mga bata sa cellphone namin upang manghiram ng susi o mag-inquire.

Kalungkutan namin ang kanilang kabiguan, ramdam namin ang bigat ng kanilang dinadala. Alam namin na ang simpleng pakikinig namin sa kanila ay nakagagaan na sa kanilang dinadala.

Kasiyahan din namin ang kanilang success. Proud na proud kami tuwing sila ay nakakapasa sa kanilang kurso o board examination.

Ito ang buhay namin bilang DA. Wala kaming kasawaang maglingkod sa mga bata sa dormitoryo. Para sa amin, ang pagiging DA ay di lang trabaho kundi isang ministry.

Ito ang aming mga kuwento.

 

Mas Maaliwalas na Bukas ang Dulot ng YLEAD

ni Axel Mendoza

 

Matagal nang problema ng mga taga-Tondo ang droga. Tila hindi ito matapos-tapos at hindi mapigil-pigilan.

Doon sa Tondo, ito na ang almusal, tanghalian at hapunan ng mga kabataan. Okey lang ang hindi kumain sa buong maghapon basta “makatira” lamang.

Ibebenta nila ang lahat upang maka-“score” lamang, maging ito man  ay ari-arian o kahit ang sariling nilang anak, para sa mga may edad na.

Madaling ibenta ang droga sa Tondo. Kaya’t pinipili ng iba na ito ang ilako upang magkapera kaysa maghanap ng marangal na trabaho.

Ang isang programa ng Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc. (KKFI) na may katawagang Youth Leadership, Education and Advocacy for Development (Y-LEAD) ay naglalayong mag-adbokasiya laban sa masamang epekto ng droga sa buhay ng mga tao, kabataan man o hindi na.

Nagbibigay ang mga kabilang sa programang Y-LEAD ng mga impormasyon sa mga kabataan man o mga magulang upang balaan sila sa pwedeng mangyari kung gagamit at magpapatuloy gumamit ng pinagbabawal na gamot.  Naglatag kami ng mga alternatibong gawain imbes gumamit ng pinagbabawal na gamot.

Nag-organize ang Y-LEAD sportsfest para sa mga kabataan. Dito ay naglaro ng basketball at volleyball ang mga kabataang dati’y nakikita lamang na sa mga kalsada at “tumitira” ng solvent.

Sa sportsfest ay natutunan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa at “teamwork.” Halata ang pagod sa kanilang kilos ngunit makikita rin sa kanilang mga mukha ang kasiyahan na dati’y mailap sa kanila.

Bukod dito ay tinuruan din ang mga bata tungkol sa masamang idinudulot sa buhay ng paggamit ng bawal na gamot. Tinuruan din sila ng kagandahang-asal. Natutunan nila kung paano rumespeto sa mga nakakatanda at makisalimuha sa mga kapwa bata. Higit sa lahat, ipinakilala sa kanila si Jesus Christ.

Bago ito ay tinuruan ang mga kabataang lider ng disiplina at kung paano mapalago ang sariling mga kaalaman.

Alam naming maraming talento ang mga kabataan ng Tondo. Kailangan lamang nila ng tiwala at paggalang sa sarili upang lumabas ang kanilang pagiging malikhain.

Bago natapos ang proyekto ay nagkataong idinaos ang piyesta sa Tondo at dito nagkaroon ng pagkakataon ang mga bata at kabataan ng Tondo na mag-perform upang mapanood ng lahat ang kanilang kakayahan.

May mga sumayaw, may mga kumanta, at may mga umarte sa pamamagitan ng teatro.

Sa pamamagitan ng mga gawaing ito mula sa proramang Y-LEAD ng KKFI ay maraming kabataan ng Tondo ang magkakaroon ng panibagong pagkakataong makaangat sa buhay imbes na malugmok sa bawal na droga.

 

KKFI Day-Center for Older Persons

By Pastor Maricel Monceda-Osias

 

According to a recent survey, the Philippine population is aging. It is projected that by the end of 2018, senior citizens (60 years old and above) would comprise 8.2% of the total population. This means that 8,013,059 Filipinos would have been considered senior citizens by year-end.

The pressure for the government and other related agencies is how to cater to the needs of the senior citizens in all aspects of their lives.

With this data, Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc. (KKFI), through the Pastoral Care Department (PCD) is responding to the call for the ministry to older people. We have organized the “Day Center for Older Persons” (Day-C) that regularly meets every Friday, from 9 a.m. to 12 noon. About 15-20 senior citizens from different churches around Metro Manila attend the meetings. Despite the travel distance and their physical condition, they are very diligent in attending the Friday meetings at KKFI.

The purpose of Day-C is simply to cater to the needs of the senior citizens, especially their emotional, psychological, physical, and spiritual needs. It is our response as Christians to the call of God to administer to these people by making them realize God’s loving presence in their midst as God said in Isaiah 46:4, “Even to your old age I am he, and to gray hair I will carry you. I have made and I will bear; I will carry and I will save.”

The program tries to nurture the seniors through the following activities:

  1. Disciple through Bible Study

It is our aim to minister to the spiritual aspect of the life of senior citizens through bible study. We call it “Disciple through Bible Study.” As we study the bible, we let the Word of God speak to them and through them.

  1. Care Group/Group Counseling

Care Group is done to make sure that everybody in the group, as they share their lives will be given care and will receive care from every member of the group.  It  is  here that they learn to value and listen to one another. As they share their lives they also share their struggles, fears–especially fear of death–anxiety, depression, frustrations, disappointments (either with their families or with fellow Day-C members), anger, aspirations, lamentations to God and so on. It is here where Group Counseling takes place to meet the psychological and emotional needs of the Day-C.

  1. Physical Exercise

Before we start each meeting, some members of the group lead the morning exercise with Zumba dance. We encourage them to give value to their physical health as they age. In fact, they have the “Health Consciousness Month” celebration every November. Tips to nurture their physical health are emphasized.

  1. Visitation and Outdoor Fellowship

To show that they care for one another, visitation to sick members of the group are often done. In addition, strengthening group relationship is done through outdoor fellowship. “Lakbay Aral” is also where they learn livelihood skills from different companies.

The Day Center for Older Persons is just one of the many ministries KKFI is doing to the last, the least, and the lost in the Philippine society. May God bless the institution in its aspirations for God’s glory.

 

Sa YLEAD, Hinuhubog ang mga Kabataang Leader

ni Allain Canlas

 

Ang pagiging isang “leader” ay isa sa mga bagay na aming natutunan kung papaano gampanan bilang isang kabataan. Ating alamin kung paano kami nahubog sa Youth Leadership Educate and Advocate for Development (YLEAD) bilang isang Kristiyano.

Ito ay inumpisahan ng aming dating Program Director ng Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc. (KKFI) na si Sir Rex Dayao at ipinagpatuloy hanggang sa ngayon nila Sir Vince Eliver at Ma’am Love Gagno.

Kinabibilangan nito ang mga ALS student na katulad ko upang mabago. Kung ako ang tatanungin kung papaano ako nabago, ito ay dahil na rin sa aming mga “facilitators.”

Una ay si Sir Rex na siyang nagpamulat sa isang tulad ko na hindi imposibleng umangat at magtagumpay sa buhay. Ito ay dahil siya mismo ay dati lamang isang kabataan mula sa hirap at ngayo’y naabot ang mga pangarap.

Ikalawa ay si Ma’am Love na siyang nagturo hindi lamang sa akin kung hindi sa mga katulad ko na matutong magmahal at umibig sa kahit na sino mang kapwa mo tao, Kristiyano man o hindi.

Ikatlo ay si Sir Vince na siyang tumayo bilang isang ama na nagmamahal sa kaniyang mga anak.

Isa sa mga estudyante na kanilang naging iskolar ay si Margoh na nag-aaral bilang isang pulis. Nagangarap ako na maging tulad din niya balang araw.

Ang mga aktibidad na aming ginagawa sa Pulilan, Bulacan ay napakarami katulad ng “Spider Web,” paglusong sa putikan, paglusong sa fish pond at napakarami pang mga nakatutuwang mga gawain.

Kami ng mga kapwa ko mga ALS student ay unang nag-seminar upang mahubog maging leader. Dito ko natutunan na hindi pala imposibleng magtagumpay sa kahit na ano mang mga pagsubok basta’t sama-sama ang bawat isa.

Ang Gilead ay isang lugar na napakaganda dahil ang paligid ay payapa at ang mga tao ay mababait at marunong makisama. Tinuro nila sa amin ang disiplina at kung papaano mo makikilala ang iyong sarili bilang isang tao.

Ang mga lugar na aming kinabibilangan ay may kani-kaniyang mga proyekto. Ang mga halimbawa nito ay tulad sa Tondo, ginawa nila ang T.A.T.A.Y. project na layong maipakita kung sino ba talaga ang mga kabataan ng Tondo.

Sa Paredes Street ay inilahok namin ang “self awareness” roon upang kanilang malaman kung ano ba talaga ang mga karapatan ng isang indibidwal lalo na ng isang kabataan. Kapag ito’y naumpisahan na ay magbibigay ng pondo ang KKFI upang ito ay maisakatuparan.

Inaamin ko na hindi ito ganoon kadali sapagkat sabi nga ni Sir LJ ang pagiging isang “leader” ay palaging may halong pagsasakripisyo.

Una sa aming mga adhikain kung bakit naming hinihimok ang mga kabataan na sumali sa aming mga isinasagawang mga proyekto ay ang mailapit sila sa Diyos. Oo, masasabi ko na iyon ay hindi ganoon kadaling gawin, lalo na sa ngayon na puro mga “gadget” na ang hawak-hawak ng mga kabataan at hindi libro o bibliya.

Sa paggawa namin ng aming mga kani-kaniyang mga proyekto ay natuklasan ko rin na sa ganitong mga gawain lumalabas ang sari-saring mga emosyon at kung saan ay hindi na nagkakaunawaan ang bawat isa ay nagkakaroon ng ng mga alitan. Pero sa kabilang banda ay amin itong naisasaayos at naipagkakasundo ang himutok ng magkabilang panig na may hidwaan sa bawat isa.

Sa bandang huli ay mas pinapatatag kami ng mga ganitong sitwasyon kung papaano namin paiiralin ang pagiging leader ng bawat isa. Nang dahil rin dito sa nasabing proyekto na aming isinasagawa matapos ang YLEAD ay natutuhan ko kung papaano magpakumbaba at humingi ng tulong sa iba. Higit sa lahat ay natutunan ko kung papaano ko pakalmahin ang sarili ko sa mga hindi ko inaasahang mga pangyayari.

Kaya sa ngayon, ang masasabi ko lamang ay sana maipagpatuloy pa ang YLEAD hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon naming mga kabataan upang mas marami pang mahubog at mabago na mga kabataang tulad ko.

KKFI Student Ministry

by Pastor Maricel Monceda-Osias

 

“We want you to make KKFI your home away from home.” This is the phrase we usually say to the students and reviewees upon entering KKFI dormitories. These words are one way of telling them that we are family; that they belong to a family. And families do care for one another.

This is why KKFI,  through the Pastoral Concern Department (PCD), make sure that students and reviewees who stay in our dormitories, as part of our family, are taken care of. We strive to achieve this through the following programs:

  1. Care Group

Care Group is done from Tuesday to Friday every week. At least one group (2-5persons) meets every day. Groups include both resident students (regular residents) and reviewees (those who are staying for months for board exam reviews). Care Group  session involves reading of the Bible together, letting the Bible speak to them, sharing their life-experiences, struggles, goals in life and so on. The more frequent the group meets the more the group’s members become closer to one another.

The sense of having a support system is very much appreciated by members of the care group. This is also a venue where they will be able to express who they are without bias and prejudice. It is in this group that they will not only learn how to receive care but also to give care to some struggling members of the Care Group.

Some of them get to meet Christ here in KKFI while some strengthen their relationship with Christ here. Mitzi Ann Fornez, a Care Group Leader who just passed her Physical Therapy Board Exam at Guam, USA last December, said: “Care group changed my life. It is here in KKFI Care Group that I got to know Christ better. I might have gone through a lot in life but I realized that I became stronger because of these experiences.”

  1. Counseling

The Chaplain’s office provides counseling to struggling students and reviewees staying in our dormitories. As they share their life’s struggles during Care Group meetings, we talk to them individually, providing them with emotional and psychological care based on their situation.

I remember Adrian Alima, a seaman from Zamboanga City, who was very thankful for the counseling given by the KKFI. He was a hostage survivor when his parents and members of the family were shot dead before his very eyes by armed men in his hometown. Upon leaving KKFI he said “Salamat kaayo Pastor, nakaginhawa ko gamay” (Maraming salamat Pastor. Nakahinga ako ng kaunti.)

  1. Broadcast Ministry

Scheduled every night (5:30-6:00 p.m.) Broadcast Ministry tries to bring students for a moment to God through evening devotions and prayers aired over KKFI’s paging system. The chaplain together with the dormitory “mommies” (dorm assistants) take charge of the said ministry. This program provides an ample opportunity for the students to hear the word of God speaking to them despite being busy with their daily activities.

Leo Buscaglia rightly puts it when he said: “Too often we underestimate the power of touch, a smile, a kind word, or a listening ear, an honest compliment or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.”

Indeed, KKFI is trying its best to turn someone’s life for the better by doing the mentioned acts above. By God’s grace, we will continue to do so.